Absolwent szkoły muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie, w klasie skrzypiec. Z wyróżnieniem ukończył Instytut Muzyki WA UMCS w Lublinie, gdzie w latach 2004-2005 pełnił obowiązki asystenta-stażysty, a obecnie jest wykładowcą w Zakładzie Teorii Muzyki Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Podczas studiów kształcił się z zakresu dyrygentury (specjalność) u Z. Bernatowicz oraz z zakresu kompozycji, aranżacji i instrumentacji u K. Górskiego i A. Nikodemowicza. W 2001 roku, wspólnie z Z. Bernatowicz, powołał do życia zespół wokalno-instrumentalny Presto, specjalizujący się w prawykonaniach i wykonaniach jego utworów.

Rafał Rozmus jest ponadto autorem Liczbowej Metody Komponowania Muzyki Atonalnej (2002). Tworzy muzykę wokalną, wokalno-instrumentalną, instrumentalną, utwory symfoniczne, kameralne, dla dzieci, zajmuje się aranżacją (m. in. utwory Dimy Chaabacka na fletnię Pana i orkiestrę symfoniczną), komponuje muzykę teatralną i filmową (od 2003 roku).

Wybrane utwory:

Gorzkie Żale (2006)
Suita polska (2005)
Dwie kózki (2005)
B-A-G-D-A-D 2003 (2003)
Constructio III (2003)
Sunday evening story (2002)
Constructio I-II (2002)
Druga symfonia (2001)
Pasja wg św. Łukasza (2000)
Wizyt: 141226   |   © 2003-2007 Soundtracks.pl